Werken met baby's 

 

Werken met baby’s is een praktische training waarbij je leert hoe je de kwaliteit van de babyopvang op de groep kan verbeteren. Diana heeft jaren ervaring in het werken met baby’s & het geven van interactieve trainingen.

Als pedagogisch medewerker heb jij een een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de baby’s. Tijdens de training  ga jij als pedagogisch medewerker o.a. onderzoeken hoe je op de groep een baby rust en regelmaat kan aanbieden. Wat kan je doen als een baby overprikkeld is. Je leert wat de baby aangeeft door middel van de non- en verbale communicatie. Verder gaan we dieper op in op onderwerpen zoals: hoe kan jij de de leeromgeving uitdagend en veilig inrichten, zodat de baby’s gestimuleerd worden om de wereld om zich heen te ontdekken.  Hoe ga jij met baby’s in interactie.

Tijdens de training gaan we uit van ervarend leren. Hiermee bedoelen we dat je theorie krijgt aangeboden en  daarmee vervolgens gaat oefenen. Zelfreflectie is erg belangrijk.


RESULTAAT

Na afloop weet jij wat jouw invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. En beschik jij over de vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren. Begrijp jij de non- en verbale communicatie van de baby’s t/m 1 jaar. En kan je o.a. een baby ondersteunen als hij of zij overprikkeld is.


INHOUD

De volgende onderdelen komen aan bod in de training:

 • Visie op baby’s en babyopvang.
 • Het bieden van emotionele ondersteuning.
 • Respect voor autonomie.
 • Structuur en continuïteit.
 • Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet .
 • Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties.
 • Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren.
 • Samenwerken met ouders en collega’s / uitwisselen en afstemmen.


Bovenstaande punten zijn vaste punten die verplicht zijn tijdens de training werken met baby’s. Vanuit de praktijk Diana, bieden wij als extra tevens de volgende onderstaande onderdelen aan. 


 • Babymassagetechnieken bij buikkramp.
 • Babymassagetechnieken die het in- en doorslapen kunnen bevorderen.
 • De voordelen van ergonomisch dragen.
 • Ondersteunende technieken m.b.t. het laten boeren van baby’s.
 • Non en verbale babycommunicatie 0 tot 1 jarigen incl. voorbeelden zingen en praten met kindgebaren.
 • Spelmassage met liedjes en baby gym.


( Onderstaande video is gemaakt voor de blended learning van werken met baby's ALL YOU CAN LEARN. Hier zie je mij persoonlijk aan het werk, want ook ik werk in de kinderopvang ;)  )VOOR WIE?

Voor pedagogisch medewerkers & gastouders die werken met baby’s. Dit kan zowel in de horizontale- als in een verticale groep zijn.

 • Pedagogisch medewerkers & gastouders die werken binnen de kinderopvang
 • Pedagogisch medewerkers die op dit moment niet werkzaam zijn binnen de kinderopvang.
 • Minimaal MBO 3 niveau diploma.
 • De training wordt aangeboden op MBO niveau.


DUUR

De duur varieert m.b.t. de groepsgrote. Bij minimaal 8 deelnemers is de training  opgebouwd in 8 bijeenkomsten van 2,5 uren . De lessen vinden plaats op een doordeweekse avond.


Echter bij bijvoorbeeld 4 pedagogisch medewerkers die op hun eigen locatie de training willen volgen wordt de trainingsduur aangepast. De kosten blijven per persoon hetzelfde. 

Het huiswerk is minimaal.  Uitvoeren van het geleerde tijdens de praktijkles op de kinderopvang, observeren, zelfreflectie en evalueren is van belang.


CERTIFICAAT:

Je ontvangt bij 80% aanwezigheid, een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten en het maken van de praktijkopdrachten een bewijs van deelname van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

! Dit opleidingstraject voldoet aan de eisen zoals gesteld door de wet IKK !


TARIEF

€ 375,- p.p.

Vrijgesteld van btw.


Bij het tarief inbegrepen:

 • Het werkmateriaal
 • Het boekje ‘werken met baby’s op de groep’.
 • Geldig bewijs van deelname , hierna voldoe je aan de eisen IKK.


Minder dan 8 medewerkers en liever op eigen locatie de training volgen? Dat kan stuur de gegevens van de opvang en het aantal pedagogisch medewerkers die deel willen nemen per mail toe info@groeiendoejesamen.nl . 

Aanmelden

Datum:Aanmelden kan ook via info@groeiendoejesamen.nl

stuur ons gerust een mail.