Ik leer leren


Zit jullie kind op het voortgezet onderwijs en is er thuis strijd m.b.t. het huiswerk maken? Vind jullie kind het moeilijk om te plannen en te organiseren? Kan hij of zij zich om welke reden dan ook niet meer motiveren om te gaan leren en zijn huiswerk te maken?


OF


Zit jullie kind in groep 7 of 8 en gunnen jullie hem of haar een goede start met meer zelfvertrouwen op het voortgezet onderwijs? Dan is deze training uitermate geschikt!


Tijdens de ik leer leren training komen de volgende onderwerpen aan bod:


 • Motiverend leren
 • Faalangst
 • Plannen en organiseren
 • Negatieve gedachtes omzetten naar positieve gedachten.


Tijdens de aan bod komende  onderwerpen leren kinderen wat ze nodig hebben om goed te kunnen leren. Hebben kinderen last van cognitieve, sociale of motorieke  faalangst? Of zijn ze niet meer gemotiveerd? De kinderen leren om te gaan met spanning en stress. Kinderen kunnen soms negatieve gedachten hebben tijdens de ik leer leren training, leren kinderen de negatieve gedachten om te zetten naar een positieve gedachte. 

Kinderen willen graag een zo leeg mogelijk agenda, zodat ze nog kunnen chillen of sporten. Door het leren maken van een planning krijgen de kinderen een overzicht van de tijd die over is naast het huiswerk maken. En natuurlijk ontdekken de kinderen tijdens de training hoe zij persoonlijk leren. Voor wie

Ik Leer Leren is een training voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun schooltaken.
Het programma is geschikt voor:


 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
 • Brugklassers
 • Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO
 • Jongeren in het MBO en HBO
 • Hoogbegaafde kinderen

De Ik Leer Leren training kan dus al worden gevolgd vanaf het moment dat kinderen serieus met huis- en leerwerk aan de slag moeten, maar werpt ook op latere leeftijd nog vruchten af.


Bij welke leerproblemen helpt deze training?


Er zijn allerlei verschillende redenen waarom kinderen en jongeren worstelen met leren en hun schooltaken. De training Ik Leer Leren helpt bij het ontdekken van de persoonlijke leerstijl en reikt de methodes aan die daar het best bij aansluiten. Daarom is de training geschikt voor:

 


 • Kinderen die moeite hebben met het plannen en organiseren van hun huiswerk
 • kinderen met concentratieproblemen
 • kinderen met faalangst
 • kinderen die onder hun niveau presteren (“Er komt niet uit wat er in zit”)
 • kinderen met leerachterstanden
 • kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn.
 • kinderen die moeite hebben met automatiseren
 • kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie
 • kinderen die zich laten afleiden door anderen
 • kinderen met dyslexie
 • kinderen met dyscalculie
 • kinderen met NLD
 • kinderen met AD(H)D
 • kinderen met motivatieproblemen


Wat leren kinderen en jongeren in deze training?


De Ik Leer Leren training is géén huiswerkbegeleiding, maar richt zich op de voorwaarden om te kunnen leren. Kinderen maken zich leermethodes eigen die het best passen bij hun eigen voorkeuren en sterke kanten. Daarom is het effect van de training blijvend, ook in latere school- en opleidingsjaren. In de training komen alle aspecten van leren aan bod:

 


 • Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?
 • Leerstrategie: hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?
 • Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress?
 • Concentratie: hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol?
 • Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?
 • Plannen: hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd?
 • Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?


Duur


De training "ik leer leren" bestaat uit 5 bijeenkomsten van 90 minuten.


Kosten

Onderstaande tarieven zijn vrijgesteld van btw


 • € 182,50 p.p. incl. werkboek t.w.v. €32,50 bij minimaal 4 aanmeldingen
 • € 225,00 incl. werkboek 
 • € ........... op aanvraag, indien de training ik leer leren op een school wordt aangeboden. 


Locatie


 • Akkrum - Leppehiem
 • Bij jullie thuis in een rustige omgeving
 • Op school, indien hier een ruimte aanwezig is die wij gezamenlijk kunnen gebruiken


Datum en tijd


 • Zaterdag: 3 , 10, 17, september & 1, 8 oktober 16:00 - 17:30 ( eerste klas en tweede klas )