Werken met baby's 

 

Herken jij dat ook dat je soms niet weet wat de baby jouw duidelijk probeert te maken? Dat het op de groep hectisch en druk is en jij graag aan de behoefte van de baby wilt voldoen. Hoe zou het zijn als jij de rust in de lijf voelt, handvatten en vooral bewuste tijd hebt om de baby te verstaan? Als jij deze baby training hebt gevolgd kan jij de baby makkelijk verstaan in hun behoefte. Daarnaast is het leuker om de baby activiteiten aan te bieden. Voel jij rust in je lijf en ga je meer voldaan naar huis. 


Ik hoor je denken, maar wij weten alles toch al? Jazeker jullie zijn professionals die werken met baby's. Hoe zou je het vinden om expert te worden op het vlak werken met baby's in de kinderopvang?  Hoe gaaf zou het zijn om ouders en je collega's te ondersteunen met jouw baby expertise? 


Als trainer ben ik expert op het gebied van werken met baby's en heb ik daarnaast jarenlange ervaring in het werken op de groep met 0 - 13 jarige kinderen. Tijdens de training ga ik je inspireren en laten voelen. Samen gaan we groeien en leren van elkaar. 

Werken met baby’s is een praktische training waarbij je leert hoe je de kwaliteit van de babyopvang op de groep kan verbeteren. Diana heeft jaren ervaring in het werken met baby’s & het geven van interactieve trainingen.

Als pedagogisch medewerker heb jij een een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de baby’s. Tijdens de training  ga jij als pedagogisch medewerker o.a. onderzoeken hoe je op de groep een baby rust en regelmaat kan aanbieden. Wat kan je doen als een baby overprikkeld is. Je leert wat de baby aangeeft door middel van de non- en verbale communicatie. Verder gaan we dieper op in op onderwerpen zoals: hoe kan jij de de leeromgeving uitdagend en veilig inrichten, zodat de baby’s gestimuleerd worden om de wereld om zich heen te ontdekken.  Hoe ga jij met baby’s in interactie.

Tijdens de training gaan we uit van ervarend leren. Hiermee bedoelen we dat je theorie krijgt aangeboden en  daarmee vervolgens gaat oefenen. Zelfreflectie is erg belangrijk.


RESULTAAT

Na afloop weet jij wat jouw invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. En beschik jij over de vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren. Begrijp jij de non- en verbale communicatie van de baby’s t/m 1 jaar. En kan je o.a. een baby ondersteunen als hij of zij overprikkeld is.


INHOUD

De volgende onderdelen komen aan bod in de training:

 • Visie op baby’s en babyopvang.
 • Het bieden van emotionele ondersteuning.
 • Respect voor autonomie.
 • Structuur en continuïteit.
 • Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet .
 • Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties.
 • Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren.
 • Samenwerken met ouders en collega’s / uitwisselen en afstemmen.


Bovenstaande punten zijn vaste punten die verplicht zijn tijdens de training werken met baby’s. Vanuit de praktijk Diana, bieden wij als extra tevens de volgende onderstaande onderdelen aan. 


 • Babymassagetechnieken bij buikkramp.
 • Babymassagetechnieken die het in- en doorslapen kunnen bevorderen.
 • De voordelen van ergonomisch dragen.
 • Ondersteunende technieken m.b.t. het laten boeren van baby’s.
 • Non en verbale babycommunicatie 0 tot 1 jarigen incl. voorbeelden zingen en praten met kindgebaren.
 • Spelmassage met liedjes en baby gym.


VOOR WIE?

Voor pedagogisch medewerkers & gastouders die werken met baby’s. Dit kan zowel in de horizontale- als in een verticale groep zijn.

 • Pedagogisch medewerkers & gastouders die werken binnen de kinderopvang
 • Pedagogisch medewerkers die op dit moment niet werkzaam zijn binnen de kinderopvang.
 • Minimaal MBO 3 niveau diploma.
 • De training wordt aangeboden op MBO niveau.


CERTIFICAAT:

Je ontvangt bij 80% aanwezigheid, een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten en het maken van de praktijkopdrachten een bewijs van deelname.

! Dit opleidingstraject voldoet aan de eisen zoals gesteld door de wet IKK !


TARIEF

€ 350,- p.p.

Vrijgesteld van btw


Bij het tarief inbegrepen:

 • Het werkmateriaal
 • Toegang tot het online studentenportaal
 • Geldig bewijs van deelname , hierna voldoe je aan de eisen IKK.


Minder dan 8 medewerkers en liever op eigen locatie de training volgen? Dat kan stuur de gegevens van de opvang en het aantal pedagogisch medewerkers die deel willen nemen per mail toe info@groeiendoejesamen.nl . 


Datum:

Start januari 2024 op avond 19:00 - 22:00

5 lessen incl. toegang tot het online studentenportaal

1 online coachmoment 


 • 2 oktober
 • 16 oktober
 • 23 oktober
 • 13 november
 • 20 november online coaching, de datum wordt in overleg vastgesteld.
 • 27 november


Gaat door bij minimaal 4 aanmeldingen en er is ruimte voor maximaal 9 deelnemers.


Aanmelden